TEDD Search - Specialist in ICT recruitment

Over TEDD

Wie is TEDD ?

TEDD Search is opgericht in 2005 door Eltjo Bril.

TEDD Search is een professioneel bureau voor werving, selectie en executive search. Wij zijn gespecialiseerd in ICT posities op HBO en academisch niveau. Ons werkterrein betreft posities tussen € 30.000,- & € 150.000,-. Het merendeel van de door ons ingevulde functies kent een beloningsniveau tussen € 40.000,- & € 100.000,-.

TEDD Search is een klein bureau dat zich heeft toegelegd op het vinden van mensen voor bedrijven. Bedrijven die er bewust voor kiezen om de invulling van hogere of specialistische posities uit te besteden aan een daartoe gespecialiseerde partner.

Daarnaast is TEDD Search gespecialiseerd in het vinden van bedrijven voor mensen. Mensen die er voor kiezen om hun persoonlijke profiel niet zomaar bij iemand in de etalage te leggen.

Doordat oprichter Eltjo Bril al ruim 10 jaar in de Nederlandse markt opereert is een goed ontwikkeld netwerk ontstaan. Daarmee kan voor de meeste aanvragen een snelle invulling en afwikkeling van de opdracht worden gerealiseerd.  

Werkwijze

TEDD Search onderscheidt zich door een grote zorgvuldigheid te betrachten voor zowel de kandidaat als de opdrachtgever. TEDD Search streeft, iedere keer weer, naar de ultieme match tussen vraag en aanbod.

De essentie van werving & selectie is het tot stand kunnen brengen van een succesvolle match. Voor TEDD Search begint dit met de vaststelling dat elke kandidaat, bedrijf en functie uniek is. Dat vereist een benadering die recht doet aan deze uniciteit. Er wordt door TEDD Search dan ook veel aandacht besteed aan en zorgvuldigheid betracht bij de beeldvorming over zowel de opdracht als de kandidaat.

In haar benadering van kandidaten spreekt TEDD Search hen op een heel eigen en persoonlijke manier aan. De wensen en capaciteiten van kandidaten staan centraal en worden zorgvuldig gehouden tegen het functieprofiel en bedrijfscultuur. Samen vormen zij het uitgangspunt voor het realiseren van de persoonlijke en optimale match.

Voor de opdrachtgever houdt dit in dat TEDD Search vanuit een altijd opbouwend kritische houding alle van belang zijnde aspecten van het bedrijf, de afdeling en de heersende cultuur zorgvuldig inventariseert. TEDD Search is ook meer dan eens sparringpartner om een alternatief scenario of benadering voor een resourcing vraagstuk vorm te geven. Met deze informatie wordt een profiel opgesteld en kan tijdens contact met potentiële kandidaten een volledig en realistisch beeld worden geschetst van wat men kan verwachten.